13/11/2022

תקנון ביתילי – מבצע מונדיאל

ברכישה מעל 1,000 ₪  נהנים מטלוויזיה 32 אינץ' ב99 ₪ בלבד !

(דגם – MISTER MAX 32 FHD )

 1. המבצע מיועד לרוכשים בסניפי רשת ביתילי בין התאריכים 13.11-20.11.2022
 2. המבצע תקף ברכישות בסניפים בלבד
 3. מימוש ההטבה מוגבל לאחד ללקוח . כולל כפל מבצעים.
 4. ההנחות הינם ממחיר המחירון של המוצר.
 5. ההובלה אינה כוללת מנוף. במידה ויהיה צורך בהובלה עם מנוף, ישלם הלקוח על תוספת המנוף ישירות למוביל.
 6. לקוחות המבקשים לשלם בפריסת תשלומים, בהתאם למסלולי חברת האשראי הנושאות ריבית והתקפות בסניף, כמו לדוגמא קרדיט.
 7. תנאי תשלום- תשלום מקדמה בסך 50% ממחיר הזמנה והיתרה בפריסת תשלומים- מקסימום 12- ללא ריבית.
 8. רשת ביתילי לא תהיה אחראית לכל סטייה או חריגה בתום לב מאמור בתקנון. על החברה ועובדיה ו\או שליחיה לא תוטל אחריות ו\או בגין כל מעשה ו\או מחדל בקשורים למבצע זה
 9. המועד הקבוע לגבי זכאות למימוש ההטבות הינו מועד ביצוע רכישת המוצרים או מועד הזמנת המוצרים.
 10. לא ניתן לממש את ההטבה לגבי הזמנות או רכישות שבוצעו לפני תקופת המבצע ואפילו התמורה בגין הזמנות אלה בוצעה כולה או בחלקה בתקופת המבצע ו\או לפניה.
 11. במידה והלקוח יבטל את הזמנתו לאחר האספקה במסגרת חוק הגנת הצרכן, עלות המשלוח בגין החזרת המוצרים, תשולם במלואה ע"י הלקוח.
 12. בנוסף, במקרה של הזמנה משולבת שבה יהיו מוצרים שבמבצע וכאלה שלא, ויחליט הלקוח להחזיר אחד מהמוצרים, העסקה תבוטל ותחושב מחדש בהתאם למחירים ולמבצעים ביום הביטול \ השינוי.
 13. במקרה בו יקבל משתתף הודעות ו\או תכתובות וסותרות ו\או לא תואמות ו\או לא מדויקות בקשר למבצעים, קיימת לעורכי המבצע זכות לבחור ולהחליט איזה מההודעות ו\או התכתובות היא הגוברת והנכונה ו\או להחליט כל החלטה אחרת, והחלטת עורכי המבצע תהא סופית ומכרעת.
 14. לעורכי המבצע הזכות הבלעדית לשנות בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת כל קביעה שהיא שנקבעה על ידי עורכי המבצע בכל נושא הקשור למבצע זה.
 15. עורכי המבצע לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם לכל מאן דהוא בין במישרין ובין בעקיפין עקב ו\או כתוצאה מהשתתפות במבצע וכן לא יהיו אחראים לכל סטייה או חריגה בתום לב מהאמור בתקנון זה.
 16. כל הסייגים בפרסומים יחשבו כחלק בלתי נפרד מתקנון זה. במקרה של סתירה תגברנה הוראות תקנון זה. קביעת עורכי המבצע לכל עניין הקשור למבצע זה תהא סופית ומכרעת.
 17. החברה תהיה רשאית להוסיף ו\או לשנות את הוראות תקנון זה על פי שיקול דעתה וכן לשנות את משך תקופת המבצע.
 18. הזכאות להשתתפות במצבע כפופה לתקנון זה.
 19. ט.ל.ח. על פריטים המשתתפים במבצע. מלאי מוגבל

אנו מאחלים לכם קניה נעימה.