הובלה והרכבה חינם על מחלקת הריהוט-תקנון

 18.5.23

 מבצע הובלה והרכבה חינם על מחלקת הריהוט - באתר ביתילי

    • מהות המבצע: הובלה והרכבה חינם על מחלקת הריהוט באתר ביתילי

    • תוקף המבצע: 18-23.5

    • המבצע תקף באתר ביתילי בלבד

    • זכאות למבצע: כלל האוכלוסייה

    • התניות:

- המבצע תקף על המוצרים המסומנים באתר בחותמת "הובלה והרכבה חינם!"

- המבצע תקף על מחלקת הריהוט בלבד. המבצע לא תקף לגבי מחלקות מרקט, ריהוט גן, אקססוריז, תאורה ושטיחים.

- המבצע לא כולל את הפריטים המשתתפים במבצע יום הולדת עד 32% הנחה

- ללא כפל מבצעים

-ההובלה אינה כוללת מנוף. במידה ויהיה צורך בהובלה עם מנוף, ישלם הלקוח על תוספת המנוף ישירות למוביל.

- במידה והלקוח מחזיר מוצר אחד מתוך סך המוצרים שרכש, העסקה תבוטל ותחושב מחדש בהתאם למחירים ולמבצעים התקפים בזמן הביטול / השינוי שביצע.

- רשת ביתילי לא תהיה אחראית לכל סטייה או חריגה בתום לב מאמור בתקנון. על החברה ועובדיה ו\או שליחיה לא תוטל אחריות ו\או בגין כל מעשה ו\או מחדל בקשורים למבצע זה.

- המועד הקבוע לגבי זכאות למימוש ההטבות הינו מועד ביצוע רכישת המוצרים או מועד הזמנת המוצרים, דהיינו 18-23.5 בלבד.

-לא ניתן לממש את ההטבה לגבי הזמנות או רכישות שבוצעו לפני תקופת המבצע ואפילו התמורה בגין הזמנות אלה בוצעה כולה או בחלקה בתקופת המבצע ו\או לפניה.

-במידה והלקוח יבטל את הזמנתו לאחר האספקה במסגרת חוק הגנת הצרכן, עלות המשלוח בגין החזרת המוצרים, תשולם במלואה ע"י הלקוח.

-במקרה בו יקבל משתתף הודעות ו\או תכתובות וסותרות ו\או לא תואמות ו\או לא מדויקות בקשר למבצעים, קיימת לעורכי המבצע זכות לבחור ולהחליט איזה מההודעות ו\או התכתובות היא הגוברת והנכונה ו\או להחליט כל החלטה אחרת, והחלטת עורכי המבצע תהא סופית ומכרעת.

-לעורכי המבצע הזכות הבלעדית לשנות בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת כל קביעה שהיא שנקבעה על ידי עורכי המבצע בכל נושא הקשור למבצע זה.

-עורכי המבצע לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם לכל מאן דהוא בין במישרין ובין בעקיפין עקב ו\או כתוצאה מהשתתפות במבצע וכן לא יהיו אחראים לכל סטייה או חריגה בתום לב מהאמור בתקנון זה.

-כל הסייגים בפרסומים יחשבו כחלק בלתי נפרד מתקנון זה. במקרה של סתירה תגברנה הוראות תקנון זה. קביעת עורכי המבצע לכל עניין הקשור למבצע זה תהא סופית ומכרעת.

-החברה תהיה רשאית להוסיף ו\או לשנות את הוראות תקנון זה על פי שיקול דעתה וכן לשנות את משך תקופת המבצע.

-הזכאות להשתתפות במבצע כפופה לתקנון זה.

-ט.ל.ח. על פריטים המשתתפים במבצע. מלאי מוגבל.

אנו מאחלים לכם קניה מהנה!

 

 

                                                                

 

                                                                        בברכה,

                                                                              רשת ביתילי