תקנון מבצע מכירה מתצוגה

 

25/05/22

תקנון מבצע מכירה מתצוגה -רשת ביתילי-הטבה לחודש יוני 2022

 1. מבצע מכירה מהתצוגה כולל פריטים נבחרים במבצע של עד 60%
 2. אספקה מיידית עד גמר המלאי
 3. המחיר לחברי מועדון, הצטרפות למועדון ללא תשלום
 4. המבצע תקף עד 30.06.22 באתר ובסניפים
 5. ההטבה לא כוללת את סניפי העודפים של הרשת
 6. לקוחות המבקשים לשלם בפריסת תשלומים, בהתאם למסלולי חברת האשראי הנושאות ריבית והתקפות בסניף, כמו לדוגמא קרדיט.
 7. תנאי תשלום- במכירה מתצוגה, התשלום יהיה מלא בזמן ביצוע העסקה.
 8. בהזמנות מיוחדות, מינימום תשלום בסך 50% ממחיר הזמנה והיתרה בפריסת תשלומים- מקסימום 12- ללא ריבית.
 9. רשת ביתילי לא תהיה אחראית לכל סטייה או חריגה בתום לב מאמור בתקנון. על החברה ועובדיה ו\או שליחיה לא תוטל אחריות ו\או בגין כל מעשה ו\או מחדל בקשורים למבצע זה
 10. המועד הקבוע לגבי זכאות למימוש ההטבות הינו מועד ביצוע רכישת המוצרים או מועד הזמנת המוצרים, דהיינו חודש יוני 2022 בימים הנבחרים בלבד.
 11. לא ניתן לממש את ההטבה לגבי הזמנות או רכישות שבוצעו לפני תקופת המבצע ואפילו התמורה בגין הזמנות אלה בוצעה כולה או בחלקה בתקופת המבצע ו\או לפניה.
 12. ההזמנה אינה כוללת הובלה שמשולמת ישירות למוביל עפ"י מחירון הובלות המפורסם בסניפים. כמו כן, ההובלה אינה כוללת מנוף. במידה ויהיה צורך בהובלה עם מנוף, ישלם הלקוח על תוספת המנוף ישירות למוביל.
 13. במידה והלקוח יבטל את הזמנתו לאחר האספקה במסגרת חוק הגנת הצרכן, עלות המשלוח בגין החזרת המוצרים, תשולם במלואה ע"י הלקוח.
 14. במקרה בו יקבל משתתף הודעות ו\או תכתובות וסותרות ו\או לא תואמות ו\או לא מדויקות בקשר למבצעים, קיימת לעורכי המבצע זכות לבחור ולהחליט איזה מההודעות ו\או התכתובות היא הגוברת והנכונה ו\או להחליט כל החלטה אחרת, והחלטת עורכי המבצע תהא סופית ומכרעת.
 15. לעורכי המבצע הזכות הבלעדית לשנות בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת כל קביעה שהיא שנקבעה על ידי עורכי המבצע בכל נושא הקשור למבצע זה.
 16. עורכי המבצע לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם לכל מאן דהוא בין במישרין ובין בעקיפין עקב ו\או כתוצאה מהשתתפות במבצע וכן לא יהיו אחראים לכל סטייה או חריגה בתום לב מהאמור בתקנון זה.
 17. כל הסייגים בפרסומים יחשבו כחלק בלתי נפרד מתקנון זה. במקרה של סתירה תגברנה הוראות תקנון זה. קביעת עורכי המבצע לכל עניין הקשור למבצע זה תהא סופית ומכרעת.
 18. החברה תהיה רשאית להוסיף ו\או לשנות את הוראות תקנון זה על פי שיקול דעתה וכן לשנות את משך תקופת המבצע.
 19. הזכאות להשתתפות במצבע כפופה לתקנון זה.
 20. ט.ל.ח.על פריטים המשתתפים במבצע. מלאי מוגבל

 

אנו מאחלים לכם קניה נעימה.

 

 

 

דוגמא- פריטים שמשתתפים במבצע

 

 

מקט

שם

מחיר  מחירון

מבצע לחודש יוני

211407

שולחן אוטיס

₪ 6,950.00

שולחן+3 כסאות+ ספסל ב7990

211408

כסא אוטיס

₪ 1,190.00

274038

ספסל אוטיס

₪ 4,650.00

325546

יחידת קונטיין גדולה

₪ 6,150.00

₪ 4,590.00

325547

יחידת קונטיין קטנה

₪ 4,990.00

₪ 3,490.00

326243

כורסא ריקליין

₪ 8,240.00

₪ 4,990.00

326244

כורסא ריקליין

₪ 8,240.00

₪ 4,990.00

275919

כסא קינגסטון

₪ 1,350.00

₪ 945.00

325790

כסא קינגסטון

₪ 1,350.00

₪ 945.00

275920

כסא קינגסטון

₪ 1,350.00

₪ 945.00

322538

ספה בד ויקי

11,100 ₪

 

4280 ₪