17/07/22

תקנון יום מכירות סניף באר שבע-רשת ביתילי

  1. יום מכירות סניף באר כולל 30% הנחה על כל קטגוריות הריהוט ומחלקת ההום סטיילינג
  2. ההטבה היא ליום המכירות בלבד שיחול ביום ג' ה-19.07.2022
  3. ההטבה כוללת את סניף באר שבע בלבד
  4. ללא כפל מבצעים
  5. ההנחה ממחיר מחירון
  6. עורכי המבצע לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם לכל מאן דהוא בין במישרין ובין בעקיפין עקב ו\או כתוצאה מהשתתפות במבצע וכן לא יהיו אחראים לכל סטייה או חריגה בתום לב מהאמור בתקנון זה.
  7. כל הסייגים בפרסומים יחשבו כחלק בלתי נפרד מתקנון זה. במקרה של סתירה תגברנה הוראות תקנון זה. קביעת עורכי המבצע לכל עניין הקשור למבצע זה תהא סופית ומכרעת.

 

אנו מאחלים לכם קניה נעימה.