Adi's Inspiration

עדי עצמי, דוגמנית ומובילת דעת קהל, בעלת חברת הפרסום הדיגיטלי 'עדיגיטל'

ההשראות שלה לעיצוב הספה מגיעות מפרחוניות בהירה, משפחתיות ואופנת קיץ.

SEE MY INSPIRATION