Adi's Inspiration

עדי עצמי, דוגמנית ומובילת דעת קהל, בעלת חברת הפרסום הדיגיטלי 'עדיגיטל'

ההשראות שלה לעיצוב הספה מגיעות מפרחוניות בהירה, משפחתיות ואופנת קיץ.

SEE MY INSPIRATION
עצבו בעצמכם את ספת החלומות עם עולם ההשראות שלכם