Alt
Alt
בשירים שלי מוטיב הבית חוזר המון לחזור לפינה שלי לבית החם שיצרתי לי אחרי ימים עמוסים זה העוגן שלי ומהשקט הזה אני יוצרת
Alt

רוצים לעצב
 את הבית שלכם
 בהשראת נרקיס?
אלו הפריטים שאיתם עיצבנו
 את החלל האינטימי,
 המודרני והמרגש של ההופעה.